TeleScoop graad 2

De reeks zet sterk in op onderzoekend leren, steeds vanuit grote vragen en probleemstellingen met oog voor de leefwereld van jongeren. In de tweede graad ligt de focus op de interactie tussen mens en aarde.

Aardrijkskunde

Doorstroomfinaliteit, Dubbele finaliteit

Interactie tussen mens en aarde

De rode draad doorheen TeleScoop & TeleScoop GO! in graad 2 is het systeemdenken. Regelmatig onderzoeken we samen met de leerlingen de relaties tussen de verschillende aardse systemen en de menselijke invloeden, gaan we op zoek naar duurzame oplossingen of analyseren we projecten rond duurzaamheid.

 

Nieuwe minimumdoelen

In 2025 herwerken we jaar 3 van TeleScoop, op maat van de nieuwe minimumdoelen. Daarnaast passen we de boeken aan op basis van jullie feedback, zodat we de huidige thema’s verder optimaliseren. Het gekende concept en didactiek blijven uiteraard ongewijzigd. In 2026 herwerken we jaar 4 van TeleScoop.

Onderzoekend leren staat centraal

Sterke structuur en ondersteuning voor de leerling

Duidelijke leerlijn naar zelfstandig leren en onderzoeken

Boeiende onderzoeken, aansluitend op de leefwereld van de leerling

Spiraalsgewijze aanpak: optimaliseren van leerrendement

Bekijk het aanbod van graad 2

Aan de slag met TeleScoop

 

Een leerwerkboek van TeleScoop voor de tweede graad bestaat uit verschillende thema’s met dezelfde structuur. Een thema bundelt verschillende hoofdstukken, zodat het verband tussen deze hoofdstukken voor de leerlingen gemakkelijk duidelijk wordt.

 

In de thema’s van TeleScoop maken de leerlingen zich via onderzoekend leren de kennis en vaardigheden stap voor stap eigen. We bieden voldoende ruimte voor verwondering en herkenning, maar er is ook aandacht voor oefeningen. We verhogen het leerrendement door spiraalsgewijs leren toe te passen. Leerstof uit graad 1 wordt herhaald en dan uitgebreid met de nieuwe leerinhouden. Leerstof uit de tweede graad wordt stapsgewijs opgebouwd en verdiept.

 

Wat vernieuwen we de komende jaren in graad 2?

  • TeleScoop 3 (september 2025)
  • TeleScoop 4 (september 2026)

Themapagina

Het grote titelblad met kleurrijke en inspirerende foto’s licht een tipje van de sluier op en betrekt de leerlingen meer bij het onderwerp. Bij elk thema wordt een kennisquiz aangeboden. Als leerkracht kan je die gebruiken om de reeds geziene inhouden uit de vorige graad die doorheen dat thema herhaald worden kort op te frissen.

WOW of Where on earth-pagina

In jaar 3 werken we zoals in de eerste graad met de WOW-pagina. We leggen de leerlingen een interessant aardrijkskundig weetje of artikel voor uit een onverwachte en positieve hoek. In jaar 4 gaan we aan de slag met 'Where on earth' waar leerlingen kennies maken met het onderwerp van het thema en zo hun wereldbeeld vergroten.

Hoofdstukken

Het kerndeel van elk thema bestaat uit hoofdstukken waarin de leerlingen zich de leerstof en vaardigheden eigen maken. Ze gaan zelf ontdekken, op onderzoek… aan de hand van allerlei opdrachten die ook ruimte laten voor diff erentiatie. Elk hoofdstuk bestaat uit meerdere boeiende vragen waarmee je in de klas aan de slag gaat.

Synthese

De kennis uit de verschillende hoofdstukken komt samen in de themasynthese. We bieden drie verschillende soorten syntheses aan. In jaar 3 vind je bij de synthese de figuur van het ‘systeem aarde’ terug. Hierop situeren we telkens duidelijk de leerstof van het thema, waardoor de leerlingen eenvoudige verbanden zullen zien.

Checklist

Vervolgens duiden de leerlingen in het portfolio in diddit aan in hoeverre ze de leerstof en competenties onder de knie hebben. We hebben niet alleen aandacht voor begripskennis en de onderzoeksvaardigheden, maar ook voor de sociale en communicatieve vaardigheden.

Test jezelf

In dit onderdeel kan de leerling oefenen op de leerstof. De oefeningen kun je extra afdrukken vanuit diddit en beslaan een brede waaier aan werkvormen. Naast de oefeningen op papier kunnen de leerlingen ook online via diddit verder oefenen op hun eigen niveau. Deze adaptieve oefeningen worden automatisch moeilijker of makkelijker volgens het niveau van de leerling.

Woordenlijst

Moeilijke woorden zijn onderlijnd en worden verzameld in de woordenlijst achteraan in het thema. Deze bevat zowel vakspecifieke woorden als moeilijke woorden, waarbij telkens wordt verwezen naar het hoofdstuk waarin het begrip voorkomt. Naast de term en de definitie is er ook ruimte om het woord in eigen woorden te omschrijven en er zelf nog toe te voegen.

Vademecum

In TeleScoop (GO!) bieden we op verschillende momenten in het boek extra ondersteuning aan met vaardigheden en terreinfiches van het vademecum. Essentieel ondersteunend materiaal bieden we in het boek bovendien aan via een directe link met QR-codes. Zo geven we de leerlingen de tools in handen om zelfstandig leerstof te verwerken.

Doorblader het aanbod van TeleScoop in graad 2

 

De TeleScoop-reeks heeft een aanbod voor het vak aardrijkskunde in de doorstroomfinaliteit en de dubbele finaliteit in graad 2. Voor zowel de doorstroom- als de dubbele finaliteit brengen we in jaar 3 een leerwerkboek, de didactische verwerking is echter anders. Voor de doorstroomfinaliteit hanteren we een eerder conceptuele benadering met aandacht voor het analyseren. Voor de dubbele finaliteit werken we met een context, vertrekkend van voorbeelden en met de nadruk op het begrijpen.

 

Voor de doorstroomfinaliteit maken we de bewuste keuze om het leerproces gericht te sturen naar meer zelfstandigheid. Doorheen graad 2 zullen de werkvormen veranderen van meer naar minder gestuurd, van eerder gesloten naar meer open opdrachten, waardoor ook de formulering van de antwoorden geleidelijk aan grotere gehelen zal vormen. Deze aanpak laat het leerwerkboek geleidelijk aan evolueren naar een leerboek in graad 3.

Leerwerkboek TeleScoop 3, doorstroomfinaliteit

TeleScoop 3 D

Leerwerkboek

Leerwerkboek TeleScoop GO! 3, doorstroomfinaliteit

TeleScoop GO! 3 D

Leerwerkboek

Leerwerkboek TeleScoop 3, dubbele finaliteit

TeleScoop 3 D/A

Leerwerkboek

Leerwerkboek TeleScoop GO! 3, dubbele finaliteit

TeleScoop GO! 3 D/A

Leerwerkboek

Leerwerkboek TeleScoop 4, doorstroomfinaliteit

TeleScoop 4 D

Leerwerkboek

Leerwerkboek TeleScoop GO! 4, doorstroomfinaliteit

TeleScoop GO! 4 D

Leerwerkboek

Leerwerkboek TeleScoop 4, dubbele finaliteit

TeleScoop 4 D/A

Leerwerkboek

Leerwerkboek TeleScoop GO! 4, dubbele finaliteit

Telescoop GO! 4 D/A

Leerwerkboek

Maximale ondersteuning voor jou en je leerlingen

 

TeleScoop biedt maximale ondersteuning aan jou en je leerlingen. Dankzij de vele extra’s bieden we je als leerkracht heel wat flexibiliteit om je eigen accnten te leggen in het vak aardrijkskunde. Aan de hand van extra infrmatie in het leerwerkboek, ontdekplaten, verschillende sporen… begeleiden we je in het naar de hand zetten van de

Beelden

Extra's

Sporen

Ontdekplaten

Concentrisch

Ondersteuning via beeldmateriaal

Om leerlingen de leerstof echt onder de knie te laten krijgen, voorziet TeleScoop (GO!) een veelheid aan beelden, kaarten en tekeningen. Leerlingen die het moeilijker hebben bij bepaalde onderdelen ondersteunen we via kennisclips om bepaalde inhouden te visualiseren. Op die manier kunnen je leerlingen zelfstandig aan de slag. De visuele ondersteuning in deze fi lmpjes bevordert het leerproces van de leerlingen. Daarnaast is dit een goede manier om te diff erentiëren, voor flipping the classroom …

 

Via QR-codes ontsluiten we in TeleScoop (GO!) belangrijk ondersteunend materiaal. Zo linken we bijvoorbeeld rechtstreeks naar de video’s, nodig voor het vervolledigen van de opdrachten. Ander ondersteunend materiaal vermelden we in de marge van het boek aan de hand van de iconen die verwijzen naar beeldfragmenten, online lesmateriaal of ontdekplaten. Je kan ze gemakkelijk opzoeken in het onlineleerplatform diddit via de computer of via je smartphone.

Extra informatie in het leerwerkboek

Doorheen de hoofdstukken vind je hier en daar extra informatie. Je kan zelf kiezen hoe je dit in je lessen integreert. Laat je enkele (sterkere) leerlingen hiermee aan de slag gaan of kies je voor een klassikaal extraatje… Aan jou de keuze! We splitsen ze op in:

  • Tips: handig bij de uitvoering van opdrachten.
  • Weetjes: leuke of interessante extra’s, geen leerstof.
  • Mag het iets meer zijn: de sterkere leerlingen of klassen kunnen aan de slag met extra opdrachten.

Verschillende sporen

Om nog beter te kunnen differentiëren in je klas en in te spelen op hun noden en interesses, bieden we bij TeleScoop verschillende sporen aan. Een icoon bij een opdracht geeft aan wanneer je kan differentiëren. Binnen eenzelfde inhoud of opdracht reiken we twee (of meer) sporen aan. Een leerling moet minstens één van de aangeboden sporen volgen om het basisdoel te bereiken.

Ontdekplaten op diddit

Ontdekplaten zijn digitale prenten waarin extra beeldmateriaal verwerkt is. Ze vormen een krachtige leeromgeving met visuele ondersteuning, die leerlingen motiveert en hen onderzoekend laat leren. Ontdekplaten kunnen worden ingezet om leerlingen op een andere manier door (delen van) de basisleerstof te navigeren, of om verdiepingsleerstof op een alternatieve manier aan te bieden, waardoor diff erentiatie mogelijk wordt.

 

We integreren de ontdekplaten in het lesgeheel. Waar ze in de eerste graad eerder ter ondersteuning ingezet werden, gaan we in TeleScoop (GO!) 2e graad nog een stapje verder. Enkele ontdekplaten worden gebruikt om de leerstof aan te brengen. Ze vormen dus een onmisbaar element in het verhaal.

Concentrisch leren

We verhogen het leerrendement in TeleScoop door concentrisch leren toe te passen. Bepaalde leerstof komt meermaals aan de orde en wordt telkens wat meer verdiept.  Dit heeft als voordeel dat de leerlingen leerstof verschillende keren krijgen aangeboden, in een relevante context. We bevorderen hierbij hun leerproces en zorgen dat ze de leerstof echt onder de knie krijgen. het spiraalsgewijs leren wordt ook door de jaren heen voorzien, zodat ook in jaar 2 verwezen wordt naar inhouden van bijvoorbeeld jaar 1. In de handleiding lichten we toe hoe je met die spiraalaanpak aan de slag kunt gaan in je lessen.

 

Afbeelding: De vergeetcurve van Hermann Ebbinghaus (uit: Wijze lessen van Tim Surma)

 

Hybride leren

TeleScoop in de tweede graad is een methode die jou toelaat om digitaal en hybride leren te implementeren in je klassen. We zetten de stap naar een geïntegreerde methode waarbij papier en digitaal naast elkaar staan.

 

Je kunt nog steeds aan de slag op papier met de leerwerkboeken. Daarnaast hebben we weloverwogen keuzes gemaakt om bepaalde onderdelen digitaal aan te bieden. Zo heb jij als leerkracht de keuze hoe digitaal je aan de slag wil en met welke onderdelen van de les je digitaal wil werken. Je kunt de leerwerkboeken van TeleScoop vinden op het digitaal leerplatform diddit.

Lees meer over diddit

TeleScoop is een gestructureerde, duidelijke en overzichtelijke methode op maat van de leerlingen.

Leerkracht aardrijkskunde

Sint-Jozefinstituut Borsbeek

Een duidelijk gestructureerd werkboek waarbij actualiteit en leerstof op een interactieve manier behandeld worden.

Leerkracht aardrijkskunde

Kobos - Campus STK

Telescoop is heel duidelijk opgesteld, heel gebruiksvriendelijk voor de leerlingen en leerkrachten. Er wordt prachtig beeldmateriaal en extra materiaal aangeboden.

Leerkacht aardrijkskunde

KOHa Sint Jozef

Goede inhoudelijke cursus met een mix van werkvormen.

leerkracht aardrijkskunde

Atheneum Lier

Klaslokaal met leerlingen, secundair onderwijs

Ontdek ook

Neem contact op met jouw educatief adviseur.

Onze educatief adviseurs helpen je graag verder!