ON TRACK

Bij ON TRACK spelen actieve taallessen, communicatieve opdrachten en differentiatie een centrale rol. We zetten volop in op meer zelfstandigheid van de leerlingen en moedigen hen aan om de taal te durven gebruiken. Daarbij verliezen we de stevige didactische ondersteuning niet uit het oog.

Engels

Doorstroomfinaliteit

Doorblader het aanbod

Are you on the right track?

ON TRACK bouwt samen met je klas op naar een communicatieve opdracht en ondersteunt de leerlingen op verschillende manieren. De leerstof focust op authenticiteit, waarin beeldcultuur een prominente plek krijgt. In de update van de methode vind je geactualiseerd materiaal, aangepast aan jouw noden en die van je klassen.

Activerende taallessen

Frisse kijk op literatuur en cultuur

Ingebouwde differentiatie

Bekijk proefmateriaal voor jaar 6

Aan de slag met ON TRACK

 

Bij ON TRACK kies je voor leerwerkboeken van het derde tot het zesde jaar. De structuur en de leerlijn blijven herkenbaar doorheen de jaren en ontwikkelen mee met je klassen. Ook de inhouden groeien mee met de leefwereld en leeftijd van de leerlingen.

 

In de 3de graad voorzien we bovendien de tracking ‘Beyond words’: een graadboek voor de richtingen met Moderne talen, een- of meerpolig. Deze extra leerwerkbundel wordt volledig uitgewerkt op maat van de vernieuwde specifieke leerplannen.

Hoe werk je met ON TRACK?

Units

Het leerwerkboek bestaat uit zes units en elke unit is op dezelfde manier opgebouwd. Op de voorpagina van elke unit vinden je leerlingen terug wat ze zullen leren om de taak aan het einde van de unit, de Check Out, goed uit te voeren. Deze voorpagina toont de weg die ze zullen afleggen.

Duidelijke opbouw

Check in

In de Check In maken je leerlingen een eerste keer kennis met het thema van de unit. Daar wordt de voorkennis ook geactiveerd.

Voorkennis activeren

Main track

De Main Track is opgebouwd uit verschillende Steps. In elke Step leer je een afzonderlijke bouwsteen om de taak aan het einde van de unit te kunnen maken.

Activerende taallessen

Summary

De Summary is een overzicht van de grammatica, woordenschat, strategieën, veelgebruikte uitdrukkingen en extra info over culturele achtergrond. Handig voor je leerlingen dus, alvorens ze in On different tracks vliegen.

Overzicht bouwstenen

On different tracks

In On different tracks beslis jij als leerkracht wanneer je leerlingen de Check, die bij een bepaalde Step hoort, kunnen maken. Afhankelijk van het resultaat kunnen ze – helemaal volgens hun tempo en niveau – de leerstof nog even herhalen, extra oefenen of meer verdiepende oefeningen maken. Dat kan helemaal zelfstandig doorlopen, met een partner of samen met de klas.

Slim differentiëren

Check out

Als je alle bouwstenen in de Main Track hebt doorlopen en ze voldoende werden ingeoefend in On Different Tracks, dan zijn je leerlingen zeker klaar voor de Check Out, de communicatieve opdracht aan het einde van de unit. Hier kun je alles wat je geleerd hebt, in de unit toepassen. Elke Check Out gebruikt de OVUR-strategie.

Actieve verwerking

Trace your steps

Ten slotte kun je leerlingen na elke unit het online portfolio op digitaal leerplatform individueel of samen met jou invullen. Zijn er dingen die nog niet zo goed lopen, dan krijgen ze meteen ook digitale oefeningen bij hun werkpunten.

Automatische remediëring

Doorblader het aanbod van ON TRACK

Naar de webshop

ON TRACK 3 (editie 2021)

Leerwerkboek

ON TRACK 4 (editie 2022)

Leerwerkboek

ON TRACK 5 (editie 2023)

Leerwerkboek

ON TRACK 5/6 - Tracking Beyond words

Graadleerwerkboek

ON TRACK 6 (editie 2024)

Leerwerkboek

Hybride leren

ON TRACK is een methode die het toelaat om digitaal en hybride leren te implementeren in je klassen. We zetten de stap naar een geïntegreerde methode waarbij papier en digitaal naast elkaar staan.

 

Je kunt nog steeds aan de slag op papier met de leerwerkboeken. Daarnaast hebben we weloverwogen keuzes gemaakt om bepaalde onderdelen (ook of exclusief) digitaal aan te bieden. Zo heb jij als leerkracht de keuze hoe digitaal je aan de slag wil en met welke onderdelen van de les je digitaal wil werken.

Lees meer over diddit

On different tracks biedt de mogelijkheid aan zwakke leerlingen extra te oefenen en sterke leerlingen worden uitgedaagd.

Leerkracht Engels, Sint-Angela Tildonk

Interessante en uitgediepte thema's voor de leerlingen met veel extra materiaal en een knap digitaal leerplatform.

Leerkracht Engels, Sint-Jozefinstituut Kontich

De mogelijkheden zijn zeer uitgebreid. Wat de lesstijl van de leerkracht of de leerstijl van de leerlingen ook is, je vindt steeds voldoende materiaal om mee aan de slag te gaan.

Leerkracht Engels, Provinciaal Technisch Instituut Kortrijk

SO_Algemeen_Secundair_onderwijs_Uitgeverij_VAN_IN

Ontdek onze andere methodes

Neem contact op met jouw educatief adviseur.

Onze educatief adviseurs helpen je graag verder!