De complete methode economie voor de tweede graad

Het curriculum van de economische kende dankzij de onderwijshervorming een grote omwenteling. En dat is goed nieuws, want dankzij de de hervorming bouwen leerlingen een bredere maatschappelijke kennis en interesse op. Bovendien is er ook meer structuur en eenheid tussen de economische vakken van de verschillende finaliteiten ontwikkeld. Leerlingen die in de derde graad nog van richting verwisselen, zullen daardoor van een vlottere overgang kunnen genieten.

 

Om jullie hierin optimaal te ondersteunen brengt VAN IN een allesomvattende methode uit: Lift. Lift bouwt verder op de zeer succesvolle methode economie en organisatie voor de eerste graad, en komt in de tweede graad met handboeken voor:

  • Economische – en bedrijfswetenschappen in de doorstroomfinaliteit (aparte uitgaven voor Katholiek Onderwijs Vlaanderen en het GO!)
  • Bedrijf en organisatie in de dubbele finaliteit
  • Organisatie en logistiek in de arbeidsmarktfinaliteit

 

 

Nieuwe eindtermen en minimumdoelen

 

Door het korte tijdsbestek van de nieuwe minimumdoelen en leerplannen focussen we ons op het klaarstomen van de inhouden van jaar 5. Daarom kunnen we ons aanbod voor graad 2 door de tijdsdruk niet op een kwaliteitsvolle manier herwerken voor komend schooljaar 2023-2024. We zullen je wel ondersteunen je met een duidelijk overzicht van de minimumdoelen in de huidige editie.

 

Eenzelfde sterk concept voor alle finaliteiten

Doorstroomfinaliteit

Dubbele finaliteit

Arbeidsmarktfinaliteit

Bekijk hier de infosessie van Lift voor de doorstroomfinaliteit

Met Lift kies je voor de jarenlange ervaring van een ijzersterk auteursteam binnen het domein economie. Ons didactisch concept streeft ernaar om leerlingen een positieve en bewuste keuze te laten maken voor de economische richting

 

De doorstroomedities van Lift bieden een heldere, solide basis voor zowel de domeinoverschrijdende als de domeingebonden richtingen. Leerlingen verwerven hier op een activerende en aantrekkelijke manier een diepgaande kennis over verschillende economische thema’s. Dankzij ruim extra materiaal is Lift bovendien ook geschikt voor de richting bedrijfswetenschappen.

Eenzelfde, sterk concept voor de hele doorstroomfinaliteit

Een duidelijk opgebouwde structuur van de hoofdstukken en gebundelde thema’s

Voldoende flexibiliteit om als leerkracht eigen accenten te leggen

Ruime mogelijkheden tot differentiatie en sterke digitale ondersteuning

Veel aandacht voor actualiteit en cases uit het werkveld die aansluiten bij de leefwereld van de leerling

Bekijk hier de infosessie van Lift voor de dubbele finaliteit

Met Lift kies je voor de jarenlange ervaring van een ijzersterk auteursteam binnen het domein economie. Ons didactisch concept streeft ernaar om leerlingen een positieve en bewuste keuze te laten maken voor de economische richting

 

De heldere en herkenbare structuur van Lift geeft jou als leerkracht de mogelijkheid om de methode volledig naar je hand te zetten. Je leerlingen worden uitgedaagd met pittige leerinhouden, differentiatie die echt haalbaar is en een ruim aanbod actualiteit. Ten slotte is Lift een methode die jou toelaat om digitaal en hybride leren te implementeren in je klassen. 

Eenzelfde, sterk concept voor de hele dubbele finaliteit

Uitgebreide cases uit een levensecht en herkenbaar spilbedrijf

Integratie van verschillende online boekhoudpakketten en DocFlow

Een duidelijk opgebouwde structuur van de hoofdstukken en gebundelde thema’s

Voldoende flexibiliteit om als leerkracht eigen accenten te leggen

Ruime mogelijkheden tot differentiatie en sterke digitale ondersteuning

Bekijk hier de infosessie van Lift voor de arbeidsmarktfinaliteit

Lift is de opvolger van succesvolle methode Me & Company. Met deze methode kies je voor de jarenlange ervaring van een ijzersterk auteursteam binnen het domein kantoor en verkoop. Ons didactisch concept streeft ernaar om leerlingen een positieve en bewuste keuze te laten maken voor de economische richting. Bovendien bieden we ook de nodige handvaten om je leerlingen klaar te stomen voor de arbeidsmarkt.

 

De heldere en herkenbare structuur van Lift geeft jou als leerkracht de mogelijkheid om de methode volledig naar je hand te zetten. Je leerlingen worden uitgedaagd met concrete leerinhouden, differentiatie die echt haalbaar is en een ruim aanbod actualiteit. Ten slotte is Lift een methode die jou toelaat om digitaal en hybride leren te implementeren in je klassen. 

Eenzelfde, sterk concept voor de hele arbeidsmarktfinaliteit

Uitgebreide cases uit een levensecht en herkenbaar spilbedrijf

Integratie DocFlow

Een duidelijk opgebouwde structuur van de hoofdstukken en gebundelde thema’s

Voldoende flexibiliteit om als leerkracht eigen accenten te leggen

Ruime mogelijkheden tot differentiatie

ICT in de economische context

Op het vlak van ICT zijn de leerplannen heel ambitieus. Onze methodes voor de doorstroom-, dubbele- en arbeidsmarktfinaliteit bevatten een ICT-luik, bestaande uit tientallen ICT-fiches (te vinden op diddit). Doorheen de thema’s verwijzen de auteurs naar deze fiches aan de hand van een herkenbaar icoon.

 

De fiches helpen je leerlingen om zelfstandig met databanken en rekenbladen aan de slag te gaan, infographics te creëren, foto’s en video’s te monteren en online samen te werken.

Instructies in eenvoudige taal

Verduidelijkende schermafbeeldingen

Heldere stappenplannen

Realistische inschattingen van de ICT-vaardigheden van je leerlingen

Doorblader het aanbod van Lift in de tweede graad

Lift 3 D (KathOndVla)

Leerwerkboek

Lift 3 D (GO!)

Leerwerkboek

Bekijk Lift 3 D/A

Leerwerkboek

Bekijk Lift 3 A

Leerwerkboek

Lift 4 D (KathOndVla)

Leerwerkboek

Lift 4 D (GO!)

Leerwerkboek

Lift 4 D/A

Leerwerkboek

Lift 4 A

Leerwerkboek

Neem contact op met jouw educatief adviseur

Onze educatief adviseurs bezorgen je graag meer informatie over Lift!