TALENT – materiaaloverzicht

TALENT - Materiaaloverzicht

Voor de leerling

Taalschrift A-B-C

Spellingschrift A-B-C

Leesboek vlot en vloeiend lezen (leerjaar 2-3)

Werkwoordenblok spelling (leerjaar 4-5-6)

Projectbundels (3 per leerjaar)

Huiswerkschrift spelling

Voor de leerkracht / klas

Handleiding A-B-C

Correctiesleutels Taalschriften, Spellingschrift, Projectbundels

Zorg- en evaluatiemap A-B-C

Map curriculumdifferentiatie (leerjaar 5-6)

Talentbib

Wandplaten

Cd- en dvd-box (voor klassen zonder digibord)

Op Bingel

Adaptieve en motiverende oefeningen

Persoonlijke avatar en educatieve spelletjes

Boeiende ontdekplaten

Duidelijke instructiefilmpjes

Bingel boekenkast

Digitale handleidingen

Bordboeken en interactieve bordlessen

Downloads

Module 'Differentiëren en oefenen'

Module 'Toetsen, remediëren en verrijken'