Privacy

verkorte versie

Jouw privacy, onze zorg

 

Wij, Uitgeverij VAN IN nv, verwerken persoonsgegevens van iedereen die onze producten en diensten gebruikt. Met “verwerken van persoonsgegevens” bedoelen we het opslaan, doorsturen, aanpassen, wissen enz. van informatie die specifiek over jou als gebruiker gaat. We willen onze gebruikers graag goed informeren over de wijze waarop wij hun persoonsgegevens verwerken.

Informatie over hoe bedrijven en organisaties met de privacy van personen omgaan, vind je in hun privacybeleid. Uitgeverij VAN IN heeft een Privacybeleid voor de verwerking van persoonsgegevens in digitale onderwijsmiddelen zoals Bingel of Diddit en een Algemeen Privacybeleid voor de verwerking van persoonsgegevens als je iets bestelt in onze webshop, met ons contact opneemt, onze nieuwsbrieven leest, …

We weten dat juridische teksten soms wat moeilijk te begrijpen zijn. Daarom hebben we hier samengevat wat echt belangrijk is. Deze samenvatting is wel maar louter ter informatie. We verbinden ons enkel tot wat er staat in het Privacybeleid en in de Privacy Bijsluiter bij sommige producten en diensten.

Om je juist te kunnen vertellen over wat er gebeurt met jouw persoonsgegevens en wat jouw rechten zijn, moeten we een onderscheid maken tussen onze schoolproducten en onze thuisproducten. Bij schoolproducten is het de school die onze producten ter beschikking stelt aan haar leraren en leerlingen en eventueel ouders of voogden. Thuisproducten zijn de producten die jij zelf als leraar, ouder, leerling of andere gebruiker direct bij ons koopt of afneemt.

 

Schoolproducten: contacteer je school

 

Bij schoolproducten is het de school die de verantwoordelijkheid draagt over wat er met jouw persoonsgegevens gebeurt. De school moet je daarbij goed informeren. Als je vragen hebt, moet je de school contacteren. De school kan dan indien nodig met ons contact opnemen. We hebben in ons Privacybeleid wel geprobeerd om ook over de schoolproducten zoveel mogelijk informatie op te nemen. Daarnaast hebben we in de overeenkomst die je school met VAN IN heeft ook alle informatie verzameld die de school nodig heeft om op jouw vragen over onze schoolproducten te antwoorden.

 

Thuisproducten: contacteer Uitgeverij VAN IN

 

Bij thuisproducten zijn wij verantwoordelijk voor jouw persoonsgegevens. Welke gegevens we juist verzamelen, zal afhangen van het type product. Het gaat om persoonsgegevens die jij aan ons overmaakt, gegevens die we halen uit jouw gebruik van onze producten en gegevens die wij afleiden door ingewikkelde statistische analyses uit te voeren.

We hebben die persoonsgegevens vooral nodig om jou toe te laten het product effectief te gebruiken, maar bijvoorbeeld ook om onze producten en diensten te kunnen blijven verbeteren. Als je ouder bent dan 18 jaar, dan kunnen we je persoonsgegevens ook gebruiken voor commerciële doeleinden. Je mag je daar wel altijd kosteloos en zonder motivatie tegen verzetten.

De persoonsgegevens die wij verwerken, sturen we door naar bedrijven binnen onze groep Sanoma Learning en ook naar bepaalde leveranciers. We waken er echter over dat iedereen die van ons deze persoonsgegevens ontvangt, zich aan onze strikte privacyregels houdt. Bovendien sturen we persoonsgegevens enkel door om je ons product te kunnen aanbieden en om onze producten te verbeteren. De persoonsgegevens die we doorsturen, verlaten in principe de Europese Unie niet.

We doen ons uiterste best om jouw persoonsgegevens goed te beschermen en veilig te houden. We houden ze ook niet langer bij dan we ze nodig hebben.

In ieder geval heb jij zelf heel wat rechten ten aanzien van wat wij met jouw persoonsgegevens doen. Zo mag je vragen dat we je toegang geven tot de persoonsgegevens die wij over jou verwerken, ze verbeteren of zelfs wissen. In bepaalde gevallen mag je vragen dat we je persoonsgegevens maar beperkt verwerken of aan jou overdragen in een “machine-leesbaar” formaat. Dat laatste laat je toe om je gegevens vlot mee te nemen van bedrijf naar bedrijf. Je hebt ook het recht om een toestemming die je ons eerder gaf om je persoonsgegevens te verwerken, weer in te trekken. In bepaalde gevallen mag je je ook verzetten tegen onze verwerking van jouw persoonsgegevens.

 

Website, webshop en nieuwsbrieven: contacteer Uitgeverij VAN IN

 

We verwerken ook persoonsgegevens wanneer je iets bestelt in onze webshop, één van onze websites met informatie over onze producten of events bezoekt, ons een vraag stelt of onze nieuwsbrieven ontvangt. Ook in die gevallen doen we ons uiterste best om jouw persoonsgegevens goed te beschermen, veilig te houden en niet langer te bewaren dan nodig. Je hebt dan dezelfde rechten als bij onze thuisproducten.

Weet dat als je het niet eens bent met onze manier van omgaan met jouw persoonsgegevens, je altijd klacht kunt indienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit. We zijn echter heel bekommerd om jouw privacy, dus aarzel zeker niet om ons altijd eerst te contacteren. Op het niveau van Sanoma Learning heeft VAN IN een Data Protection Officer aangesteld. Op het niveau van VAN IN hebben we meerdere Privacy Champions aangesteld en opgeleid. Je kunt hen contacteren per brief of per e-mail naar Uitgeverij VAN IN nv – Privacy, Nijverheidsstraat 92 bus 5, 2160 Wommelgem, privacy@vanin.be.