VAN IN steunt Stichting Robin

Voor het 2de jaar op rij steunt VAN IN Stichting Robin in zijn strijd tegen kansarmoede om alle kinderen in hun leerproces evenveel kans te geven, ongeacht hun thuissituatie.

Omdat we geloven dat ieder kind de kans verdient om zijn of haar volledige potentieel te bereiken.

 

Samen kunnen we het verschil maken en bijdragen aan een rechtvaardigere en inclusievere samenleving voor iedereen. We steunen Stichting Robin met een mooi financieel bedrag

 

Wij vinden het belangrijk dat ook kinderen in armoede toegang hebben tot hun lesmateriaal, dus steunen we Stichting Robin om er zo voor te zorgen dat de financiële thuissituatie geen rem meer vormt op hun ontwikkeling!” aldus Vicky Adriaensen, CEO van VAN IN. “We hopen dat anderen ons voorbeeld zullen volgen en zich bewust worden van de impact die ze kunnen hebben op het leven van deze kinderen. Samen kunnen we een blijvend verschil maken!”

 

Het is een krachtige boodschap die laat zien dat de gemeenschap, bedrijven en organisaties samen kunnen werken om sociale ongelijkheid te bestrijden en een betere toekomst voor alle kinderen te waarborgen.