Gedifferentieerd lezen met de TALENTBIB

 

De TALENTBIB is een unieke klasbibliotheek die bestaat uit kinderboeken die Vlaamse jeugdauteurs speciaal voor TALENT schreven. Ben je benieuwd hoe de TALENTBIB bijdraagt aan de leesmotivatie van jouw leerlingen? In deze handleiding vatten we dit graag voor jou samen.

Wat is de TALENTBIB?

 

De aparte uitgave op papier

De TALENTBIB is een unieke klasbibliotheek die bestaat uit kinderboeken die 41 jeugdauteurs speciaal voor TALENT schreven. Deze leesboxen zijn apart aan te kopen en bevatten per leerjaar:

  • één exemplaar van elk fictieboekje
  • drie non-fictieboekjes
  • twee klassiekers (vanaf het vierde leerjaar)

Alle boekjes uit de TALENTBIB zijn steeds inhoudelijk gekoppeld aan de thema’s van elk leerjaar. Zo maken we binnen de lessen taalvaardigheid en vlot en vloeiend lezen steeds gebruik van verschillende fragmenten uit deze boekjes. Na het lezen van het fragment, kan de leerling het volledige boekje in de TALENTBIB terugvinden.

Kinderen die frequent lezen, scoren beter op leestesten en hebben een bredere woordenschat. Ze zover krijgen dat ze lezen omdat ze willen lezen en niet omdat ze moeten lezen, dat is een kunst. Daarom stellen sommige jeugdauteurs bij het begin van het thema hun boek graag voor en maken ze de leerlingen nieuwsgierig naar wat komt. Een voorbeeld van de filmpjes:

 

 

De digitale boekenkast op Bingel

Beschikken jullie als school over een Bingel Max-licentie voor TALENT? Dan vind je ook alle boekjes uit de TALENTBIB (met uitzondering van een klein aantal boekjes die niet voor TALENT werden geschreven) terug in de digitale boekenkast op Bingel!

 

Zo is elk fictieboekje op verschillende leestechnische niveaus beschikbaar in de digitale boekenkast. Op basis van het ingegeven AVI-niveau van de leerling, kiest Bingel automatisch de meest geschikte versie van het fictieboekje. Zo kan elke leerling thuis verder lezen op een voor hem of haar aangepast leesniveau: zelfde boek, zelfde cover, zelfde verhaal, alleen leestechnisch makkelijker of moeilijker.

 

 

Aan de slag met de TALENTBIB!

 

Hoe geef ik de AVI-niveaus in?

De boekenkast op maat van jouw leerlingen instellen, doe je met enkele klikken. Lees hier hoe je dit doet.

 

Waar vinden mijn leerlingen de boekjes terug?

Wanneer de AVI-niveaus door jou zijn aangevuld, verschijnen de boekjes uit de TALENTBIB automatisch in de digitale boekenkast van jouw leerlingen. Leerlingen openen de boekenkast vanop hun startscherm door via hun account op het middelste icoontje in de werkbalk te klikken.

 

TIP:

Log in met de gegevens van een leerling om eens een kijkje te nemen in de boekenkast.

 

 

 

 

Welke boekjes vindt elke leerling terug in de TALENTBIB?

In het document overzicht titels TALENTBIB geven we per boekje weer op welke AVI-niveaus (zowel de oude als de nieuwe AVI’s) de titels geschreven zijn. Dit vind je terug bij de overzichtsdocumenten op Bingel.

 

 

 

 

Op welk niveau lezen mijn leerlingen de boekjes?

Op basis van het ingegeven AVI-niveau van de leerling, selecteert Bingel de meest geschikte versie van het fictieboekje. Waar mogelijk, is dat het boekje in de zone van naaste ontwikkeling.

 

Wat zijn de voordelen van het digitaal lezen?

  • Er zijn Bingeloefeningen om te maken voor (woordenschat) en na (tekstbegrip) het lezen van het boek.
  • Het boek kan gelezen worden met leesondersteuning op drie verschillende tempo’s.

 

TIP:

De Bingeloefeningen voor en na het lezen kan je klaarzetten als een taak op Bingel. Het boekje zelf, niet.