Inspiratiemap voor kleuters

Vroegtijdig en systematisch aanbieden van wiskunde is belangrijk voor kleuters, omdat ze een grote leerhonger hebben en uitdagingen aankunnen met regelmatige en consistente aanbieding. De kleutermap van Reken Maar! biedt een betrouwbare en uitstekende basis voor het geven van een sterke start in wiskunde aan kleuters. Maar wat maakt deze kleutermap zo’n waardevol hulpmiddel voor leerkrachten?

Voorbereiding

Wanneer je werkt met Reken Maar! voor kleuters, beschik je over een inspiratie- en een kopieermap.

 

 

De inspiratiemap bevat:

Het voorleesverhaal van Hedvig en het getallenavontuur

De 55 activiteitenfiches als houvast om met wiskunde aan de slag te gaan in de kleuterklas.

De startscreening voor leerjaar 1 helpt jou om op het einde van het schooljaar de kleuters te screenen op de belangrijkste inhouden van de inspiratiemap. In de map zijn er twee versies (A en B) te vinden.

De kopieermap bevat:

De algemene kopieerbladen, met kaartjes met rekenbeelden en getalbeelden die je regelmatig nodig hebt.

Enkele inspiratiebladen met ideeën en voorwerpen die je zelf kan maken.

Een heel aantal individuele kopieerbladen bij de fiches.

De vertelplaten bij Hedvig en het getallenavontuur. Deze platen kun je ook vergroot aankopen.

Vijf duidelijke leerlijnen

 

 

Welke leerlijnen komen aan bod in de inspiratiemap van Reken Maar!?

 

De inspiratiemap bevat 55 activiteitenfiches om met wiskunde aan de slag te gaan in de kleuterklas. Zo heb je de keuze uit ruim 275 activiteiten die vlot in de dagelijkse klaswerking kunnen worden ingezet bij diverse thema’s. De inspiratiefiches zijn verdeeld over 5 leerlijnen.

 

GETALBEGRIP Fichereeks A tot en met D De klassieke rekenvoorwaarden, tellen, kardinatie en ordinatie
BEWERKINGEN Fichereeks E Splitsen deel-geheel denken
METEND REKENEN Fichereeks F tot en met I Lengte, gewicht, inhoud en oppervlakte
MEETKUNDE Fichereeks J tot en met N Vlakke figuren, ruimtefiguren, relatieve positie en volgorde, symmetrie, spiegeling, patronen
OMGAAN MET DATA Fichereeks O Lijsten maken, classificeren

 

Als leerkracht bepaal je zelf in welke volgorde je de leerlijnen aanbrengt. De enige uitzondering hierop is de leerlijn getalbegrip; die legt de basis voor de andere leerlijnen en fichereeksen en laat je best als eerste aan bod komen.

Hoe behandel ik een leerlijn?

 

Bij iedere leerlijn beschik je over een handig overzicht (op een stevig tabblad) waarbij je de vorderingen doorheen de leerlijn kunt bewaken. De tabbladen kan je voor de bovenstaande fichereeksen steken in de inspiratiemap. Een leerlijn is telkens op eenzelfde manier opgebouwd:

de leerlijn

de onderwerpen

voorbereidende rekenvaardigheden

overzicht van de fichereeksen

een aanstiplijst per fiche

TIP:

Dit tabblad kan je best kopiëren, zodat je kan aanstippen hoeveel verwerkingsactiviteiten je hebt uitgevoerd om aan dit hoofddoel te werken.

De activiteitenfiches

 

De startactiviteit

 

Elke fiche bevat een startactiviteit waarmee het leerdoel wordt geïntroduceerd. Hier stellen we de wiskundige inzichten expliciet aan de orde. Het is dus belangrijk dat je eerst de startactiviteit doet, aangezien je hiermee de basis legt voor de volgende 4 verwerkingsactiviteiten.

 

In de startactiviteit worden de kleuters geprikkeld om meer te leren over het onderwerp, staan ze stil bij wiskundige problemen uit hun leefwereld, peil je naar de voorkennis, …

 

De verwerkingsactiviteiten

 

Na de startactiviteit vind je op elke fiche 4 verwerkingsactiviteiten om uit te kiezen. We zorgen voor een goede variatie in werkvormen, zodat je kan afwisselen en toch rond dezelfde inhouden kunt werken. Het aanbod bestaat uit:

  • bewegingsactiviteiten
  • zelfstandig werk
  • partnerwerk
  • begeleid groepswerk
  • zelfstandig groepswerk
  • verschillende (traditionele) spelvormen  bv. bingo, ganzenbord, memory (we hebben aandacht voor de klassiekers!)

Bovendien zijn de verwerkingsactiviteiten eenvoudig in te zetten tijdens verschillende thema’s die tijdens het schooljaar aan bod komen; deze suggesties vind je terug in de lichtblauwe kaders.