GENIE Natuurwetenschappen

GENIE Natuurwetenschappen biedt een brede basis aan wetenschappelijke kennis door linken te leggen tussen de verschillende deelwetenschappen en wakkert de wetenschappelijke interesse bij leerlingen aan met herkenbare contexten en probleemstellingen.

Natuurwetenschappen, STEM

Doorstroomfinaliteit

Doorblader het aanbod

Wetenschappelijke kennis met herkenbare contexten

We leggen in de derde graad linken tussen de verschillende deelwetenschappen en bouwen zorgvuldig een gestructureerde leerlijn uit, waarbij de leerlingen actief en zelfstandig worden betrokken. We koesteren elementen zoals een groot aanbod oefeningen, boeiende onderzoeken en een geïntegreerde STEM-didactiek.

 

Doordat het vak natuurwetenschappen voor de 3e graad doorstroomfinaliteit is ingedeeld naar 3 graadsuren (KathOndVla) of 2,5 graadsuren (GO!), passen we op maat van je noden ons aanbod aan naar 3 leerpakketten, elk goed voor 1 uur. Zo heb je de vrijheid om zelf te bepalen welk pakket je in welk jaar zal geven en hoe je de uren over de graad verdeelt. Elk pakket bieden we bovendien aan als leerschrift en als leerboek. Ontdek hier de ISBN-nummers van de leerpakketten.

 

Welzijnswetenschappen

 

Voor de welzijnswetenschappen in de doorstroomfinaliteit bieden we extra inhouden fysiologie en anatomie van de mens aan via het onlineleerplatform iDiddit. Elk hoofdstuk zal geïntegreerd worden in iDiddit en als apart pdf-bestand beschikbaar zijn. Bekijk voorbeeldmateriaal.

 

Gestructureerde leerlijn met herkenbare contexten en probleemstellingen

Veel oefenmogelijkheden met oog voor differentiatie

Aandacht voor linken tussen de deelwetenschappen

Geïntegreerde didactiek wetenschappen en STEM

Gemeenschappelijke bouwstenen met de vakken biologie, fysica en chemie

Bekijk de leerpakketten Bekijk voorbeeldmateriaal welzijnswetenschappen

Hoe zorgen we voor een vlotte schoolstart?

 

Goed nieuws, de minimumdoelen en leerplannen voor de algemene vorming in de doorstroomfinaliteitzijn gekend. Samen met onze auteurs werken we hard om ervoor te zorgen dat je aan de slag kan met GENIE Natuurwetenschappen dat volledig aan de nieuwe minimumdoelen en leerplannen zal voldoen. Bij de schoolstart zul je beschikken over een startbundel van leerpakket 1. Het volledige leerboek of leerschrift wordt in het najaar bezorgd zodra het nieuwe lesmateriaal definitief en beschikbaar is. Leerpakket 2 zal beschikbaar zijn vanaf december 2023 en met leerpakket 3 kun je aan de slag in september 2024.

 

 

Aan de slag met GENIE Natuurwetenschappen

 

Met GENIE Natuurwetenschappen geef je wetenschap op maat van je leerlingen met als doel maximale leerwinst en een algemene interesse voor wetenschap. In jaar 5 en 6 van de doorstroomfinaliteit kunnen de leerlingen aan de slag met de leerpakketten als leerschrift of leerboek. Na een uitgebreide bevraging bij leerkrachten natuurwetenschappen, verkiest een deel van de leerkrachten een leerboek, andere leerkrachten willen de lijn van het GENIE-leerschrift in de 2e graad doortrekken naar de 3e graad. Aangezien jij als leerkracht je klasgroep het beste kent, bieden we zowel een leerboek als een leerschrift aan.

 

Een leerschrift is een uitgave waar we theorie bundelen en gestructureerd afwisselen met onderzoeken en opdrachten. Zo blijft GENIE een actieve en onderzoekende methode, maar ondersteunen we tegelijkertijd de leerlingen met de nodige theorie om zo een stevige basis wetenschappelijke kennis en inzichten te verwerven. Het leerboek is geschreven met dezelfde didactische visie en keuzes als het leerschrift. Leerlingen zullen het concept van GENIE herkennen, welke keuze je ook maakt. Bij het leerboek bieden we geen werkboek aan. Hieronder geven we je een overzicht hoe een thema in GENIE Natuurwetenschappen is opgebouwd.

Instapmoment & verwondering

In het leerschrift laten we de leerlingen aan de hand van een uitdaging, opdracht of onderzoek de leerlingen een eerste keer stilstaan bij het thema en zichzelf enkele vragen stellen. In het leerboek creëren we deze vrijblijvende fase aan de hand van de themapagina met een sprekend beeld. Bovenaan vind je een korte introductietekst met een leuk beeld. Onderaan de pagina confronteren we de leerlingen met boeiende vragen over het thema.

Voorkennis

In het leerboek bieden we een duidelijk schematisch overzicht van wat de leerlingen de voorgaande jaren al hebben gezien met een duidelijke verwijzing naar wat er dit thema zal worden behandeld van leerstof. Je kan hier vrijblijvend met je leerlingen dieper op ingaan. Hier is een duidelijk verschil met het leerschrift, daar bieden we opdrachten en oefeningen aan om op een actieve manier met de voorkennis aan de slag te gaan.

Nieuwe leerstof

Het middenrif van elk thema bestaat uit verschillende hoofdstukken, zowel bij het leerboek als het leerschrift. Op de eerste pagina van een hoofdstuk zul je altijd de titel vinden, de introtekst en het doelenkader. Het leerboek bevat de kern van de leerstof, zonder het aanbieden van opdrachten. In het leerschrft worden theorie en opdrachten in 1 geheel aangeboden, maar op een helder visuele manier van elkaar onderscheiden.​

Labo's

In het leerschrift vind je achteraan de labo's verzameld, alsook op het onlineleerplatform. Bij het leerboek worden deze enkel via het onlinelesmateriaal aangeboden.​ Als je wilt kan je ze downloaden en afdrukken, of volledig online inzetten. Via een verwijzing in het boek, is het duidelijk voor jou en de leerlingen wanneer we een labo aanbieden.

Oefenen

Als biologieleerkracht steek je heel veel tijd in het zoeken naar oefeningen en leuke opdrachten. In het leerboek en leerschrift vind je daarom bij 'Aan de slag' heel veel opgaves van oefeningen.​ Jij bepaalt op welk moment de leerlingen met de opgaves aan de slag gaan tijdens het leerproces. Heb je het gevoel dat je leerlingen nog extra oefeningen kunnen gebruiken? Op diddit of iDiddit vind je extra printbaar oefenmateriaal en natuurlijk heb je ook de online adaptieve oefenreeksen. ​

Samenvatten

De belangrijkste concepten en theorie worden verzameld in een ingevulde themasynthese. Door de synthese al te geven, geven we leerlingen een houvast bij het instuderen.​ Elke themasynthese heeft ook een samenvattende kennisclip. ​Bijkomend zijn er ook hoofdstuksyntheses. Voor grote hoofdstukken is het namelijk niet aangewezen om tot op het einde van het thema te wachten om een synthesemoment te hebben. Daarom ook een synthese op hoofdstukniveau.

Reflecteren

Het reflecteren doen we in het leerschrift aan de hand van de checklist. Deze grijpt terug naar de leerdoelen zoals ze bij de start van een hoofdstuk zijn opgenomen in het leerdoelenkader. We hebben niet alleen aandacht voor begripskennis maar uiteraard ook voor de nodige onderzoeksvaardigheden. In het leerboek bieden we deze fase online aan via diddit of iDiddit.

Terugkoppelen

In het leerschrift koppelen we op het einde van het thema graag nog even terug naar het instapmoment via de CHECK IT OUT. Net zoals de CHECK IN kan je er voor kiezen om deze stap thuis te laten doen of weg te laten. In het leerboek wordt deze fase niet aangeboden in de uitgave zelf, maar via het onlineleerplatform bieden we je wel het materiaal aan om deze fase vrijblijvend te integreren in je lessen.

Natuurwetenschappen in jaar 5 en 6 van de doorstroomfinaliteit

 

GENIE Natuurwetenschappen maakt deel uit van de wetenschapsreeks GENIE. In GENIE is er een duidelijke leerlijn van jaar 3 tot jaar 6. We willen de leerlingen voorbereiden op en ondersteunen in het zelfstandig verwerken van de leerstof, met het oog op hun verdere studies. De reeks biedt een volledig aanbod met aparte uitgaven biologie, fysica, chemie of natuurwetenschappen in de doorstroomfinaliteit, op maat van de verschillende netten. De GENIE-reeks bouwt verder op de leerlijn wetenschappen in jaar 2 van de methode WONDER.

 

Doordat het vak natuurwetenschappen voor de 3e graad doorstroomfinaliteit is ingedeeld naar 3 graadsuren (KathOndVla) of 2,5 graadsuren (GO!), hebben we besloten om niet met uitgaven per jaar te werken. We passen op maat van je noden ons aanbod aan naar 3 leerpakketten, elk goed voor 1 uur. Zo heb je de vrijheid om zelf te bepalen welk pakket je in welk jaar zal geven en hoe je de uren over de graad verdeelt. Elk pakket bieden we bovendien aan als leerschrift en als leerboek. Elk leerpakket bevat ook extra verdiepingsmateriaal, waardoor je met de 3 leerpakketten tot 4 uur natuurwetenschappen kan vullen.

 

ISBN Leermiddelen 5 & 6 Datum
978-94-647-0067-1 Leerpakket 1  – Leerboek 1u September 2023
978-94-647-0068-8 Leerpakket 1 – Leerschrift 1u September 2023
978-94-647-0406-8 Leerpakket 2 – Leerboek 1u December 2023
978-94-647-0407-5 Leerpakket 2 – Leerschrift 1u December 2023
978-94-647-0408-2 Leerpakket 3 – Leerboek 1u September 2024
978-94-647-0409-9 Leerpakket 3 – Leerschrift 1u September 2024

 

 

Doe je voordeel met de GENIE-reeks

 

GENIE biedt korting aan voor scholen die voor alle wetenschappen kiezen om met GENIE lesgeven in de doorstroomfinaliteit. Zowel in graad 2 als graad 3 kun je een voordeelpakket bestellen en korting ontvangen op je Comfort Pack. Meer info hierover vind je bij je educatief adviseur.

 

Doorblader het aanbod van GENIE Natuurwetenschappen

Naar de webshop

GENIE Natuurwetenschappen Graad 3 Leerpakket 1

Leerboek

GENIE Natuurwetenschappen Graad 3 Leerpakket 1

Leerschrift

GENIE Natuurwetenschappen Graad 3 Leerpakket 2

Leerboek (december 2023)

GENIE Natuurwetenschappen Graad 3 Leerpakket 2

Leerschrift (december 2023)

GENIE Natuurwetenschappen Graad 3 Leerpakket 3

Leerboek (september 2024)

GENIE Natuurwetenschappen Graad 3 Leerpakket 3

Leerschrift (september 2024)

Hybride leren

GENIE Natuurwetenschappen is een methode die jou toelaat om digitaal en hybride leren te implementeren in je klassen. We zetten de stap naar een geïntegreerde methode waarbij papier en digitaal naast elkaar staan.

 

Je kunt nog steeds aan de slag op papier met de leerschriften of leerboeken. Daarnaast hebben we weloverwogen keuzes gemaakt om bepaalde onderdelen (ook of exclusief) digitaal aan te bieden. Zo heb jij als leerkracht de keuze hoe digitaal je aan de slag wil en met welke onderdelen van de les je digitaal wil werken. In GENIE Natuurwetenschappen zul je alle functionaliteiten kunnen inzetten van het nieuwe onlineleerplatform iDiddit.

Lees meer over iDiddit

Geïntegreerde STEM-aanpak met GENIE

STEM-didactiek brengt leerlingen wetenschappelijke, technische en wiskundige inzichten, concepten en praktijken bij die zij kunnen gebruiken om complexe vragen en levensechte problemen op te lossen. Als wiskunde, wetenschappen en technologie samenhangend worden aangebracht met een eigen geïntegreerde didactiek, versterkt het ene vak het andere. Met GENIE ondersteunen we je hierin met als doel jongeren enthousiast én STEM-bekwaam te maken.

 

Met de reeks GENIE Natuurwetenschappen werk je tweeledig aan de STEM-doelen:

In de uitgave: we behandelen de STEM-doelen geïntegreerd met domeinspecifieke doelen.

Online op diddit: extra STEM-projecten voor de derde graad.

Ontdek alles over GENIE en STEM

GENIE Nieuws

Volg je ook graag de actualiteit over wetenschap? En wil je dit graag vertalen naar je klascontext? Neem dan zeker eens een kijkje naar de video’s van GENIE Nieuws.

 

Verschillende keren per jaar nemen we de wetenschappelijke actualiteit onder de loep. Aan de hand van een video zoomen we in op interessant nieuws en linken we dit aan lesinhouden waarmee de leerlingen in de klas aan de slag gaan.

 

Ben je gebruiker van GENIE Fysica, Chemie, Biologie of Natuurwetenschappen? Dan kun je in diddit bij het tabblad ‘Materiaal’ een nieuwe rubriek ‘GENIE Nieuws’ vinden met extra lesinformatie en verwerkingsopdrachten.

Ontdek onze andere methodes

Neem contact op met jouw educatief adviseur

Onze educatief adviseurs bezorgen je graag meer informatie over GENIE Natuurwetenschappen!