Interne organisatiebeheersing

Biedt inzicht in de controlemaatregelen om doelstellingen te realiseren, fouten te reduceren en activa te beschermen

Interne organisatiebeheersing

In Interne organisatiebeheersing lichten de auteurs toe welke controlemaatregelen ondernemingen moeten nemen om een grotere zekerheid te verkrijgen omtrent de realisatie van hun doelstellingen, het reduceren of voorkomen van fouten en het beschermen van activa.

het geheel van schakels binnen een organisatie duidelijk in kaart gebracht

casestudy's

helder en toegankelijk geschreven

Bekijk de inhoudstafel

Interne organisatiebeheersing voor onderwijs en praktijk

 

Interne organisatiebeheersing richt zich zowel tot studenten bedrijfsmanagement en bestuurswetenschappen, (stagiair-)bedrijfsrevisoren en (stagiair-)accountants, als tot bestuurders, zaakvoerders en managers van kleine en middelgrote ondernemingen en mandatarissen van overheidsfuncties of van functies in vzw’s.

 

 

Wegwijs in interne organisatiebeheersing

 

Iedere onderneming of organisatie moet regelmatig controleren:

  • of ze nog op schema zit voor het behalen van haar doelstellingen (winst maken, marktaandeel vergroten, klantentevredenheid vergroten …);
  • of haar activa voldoende bescherming genieten tegen verlies, diefstal en waardevermindering;
  • of er geen overtredingen zijn van wetten en andere regels.

 

In Interne organisatiebeheersing lichten de auteurs toe welke controlemaatregelen ondernemingen moeten nemen om een grotere zekerheid te verkrijgen omtrent de realisatie van hun doelstellingen, het reduceren of voorkomen van fouten en het beschermen van activa. Op die manier bespreken ze de volledige horizon van de organisatie.

 

Niet alleen het geheel van schakels binnen een organisatie wordt duidelijk in kaart gebracht (met bijzondere aandacht voor de rol van IT in alle cycli), de lezer komt ook meer te weten over risicomanagement en maakt kennis met de deontologie van het ITAA. De verschillende casestudy’s vormen de brug tussen de theorie en de dagelijkse praktijk.

Ontdek meer!

Extra's op mijnstudiemateriaal.be

Het online lesmateriaal is toegankelijk voor docenten die het handboek als verplicht studiemateriaal voorschrijven aan hun studenten. Vraag jouw code aan via hoger.onderwijs@vanin.be.

PowerPointpresentatie voor de docent

Excel-tools

extra cases

mijnstudiemateriaal.be

Jouw boek op maat?

Het boek bestaat uit vijf delen die, afhankelijk van de noden van de student, kunnen samengesteld worden tot een aangepaste leidraad voor het initiëren en uitvoeren van digitale initiatieven.

kies hoofdstukken uit één of verschillende uitgaven

vul aan met eigen materiaal als je dat wil

een boek op maat kan al vanaf 10 exemplaren

Blend

Herken je deze nog?

Interne organisatie is de opvolger van de klassier Interne controle in de praktijk.

meer nadruk op risicomanagement

het geheel van schakels binnen een organisatie duidelijker in kaart gebracht

De auteurs

Griet Beerten

Griet Beerten is Handelsingenieur (KULeuven) en werkte als Certified Internal Auditor voor onder meer Proximus en Arcelor. Daarnaast is ze al meer dan 20 jaar actief in het hoger onderwijs. Ze was lector en gastprofessor aan hogescholen PXL en UCLL en de KULeuven en dit voor financiële vakken en interne controle. Momenteel is ze opleidingshoofd van de cluster Business & Entrepreneurship van hogeschool PXL.

Ann De Causmaecker

Ann De Causmaecker is licentiate toegepaste economische wetenschappen (UGent) en volgde aansluitend een speciale licentie in accountancy en fiscaliteit. Ze is bedrijfsrevisor en docente op Hogent, en is ook aangesteld als rechter in ondernemingszaken aan de Ondernemingsrechtbank van Gent.

Thierry Van Loocke

Thierry Van Loocke is licentiaat TEW (UA) en volgde een MBA aan Vlerick Business School. Na dertig jaar werkervaring in een groot bedrijfsrevisorenkantoor, waarvan twintig jaar bij Deloitte, heeft hij zijn eigen bedrijfsrevisorenpraktijk. Zijn interesse richt zich op familiale ondernemingen en omvat zowel productie entiteiten als ondernemingen uit de dienstensector. Zijn werkzaamheden bestaan uit alle wettelijke opdrachten van de bedrijfsrevisor (commissarismandaten, wettelijke opdrachten, beperkt nazicht en full scope audit, due diligence opdrachten, werkzaamheden ten behoeve van de ondernemingsraad, interne controle en waarderingsopdrachten). Hij is sedert 2015 aangesteld als gedelegeerd rechter aan de ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Kortrijk en Brugge waar hij zich focust op gerechtelijke reorganisaties. Hij was meer dan tien jaar gastdocent aan UGent en KUL en is een gewaardeerde gastspreker op seminaries.

Ook interessant voor jou?

Een vraag over ons aanbod?

Stel jouw vraag of maak een afspraak met je accountmanager. We helpen je graag verder!