Interne organisatiebeheersing

Biedt inzicht in de controlemaatregelen om doelstellingen te realiseren, fouten te reduceren en activa te beschermen

Interne organisatiebeheersing

In Interne organisatiebeheersing lichten de auteurs toe welke controlemaatregelen ondernemingen moeten nemen om een grotere zekerheid te verkrijgen omtrent de realisatie van hun doelstellingen, het reduceren of voorkomen van fouten en het beschermen van activa.

het geheel van schakels binnen een organisatie duidelijk in kaart gebracht

casestudy's

helder en toegankelijk geschreven

Bekijk de inhoudstafel

Interne organisatiebeheersing voor onderwijs en praktijk

 

Interne organisatiebeheersing richt zich zowel tot studenten bedrijfsmanagement en bestuurswetenschappen, (stagiair-)bedrijfsrevisoren en (stagiair-)accountants, als tot bestuurders, zaakvoerders en managers van kleine en middelgrote ondernemingen en mandatarissen van overheidsfuncties of van functies in vzw’s.

 

 

Wegwijs in interne organisatiebeheersing

 

Iedere onderneming of organisatie moet regelmatig controleren:

  • of ze nog op schema zit voor het behalen van haar doelstellingen (winst maken, marktaandeel vergroten, tevredenheid van klanten en personeel vergroten, maatschappelijk verantwoord ondernemen …)
  • of haar activa voldoende bescherming genieten tegen verlies, diefstal, waardevermindering
  • of er geen overtredingen zijn van wetten en andere regels

In Interne organisatiebeheersing lichten de auteurs toe welke controlemaatregelen ondernemingen moeten nemen om een grotere zekerheid te verkrijgen omtrent de realisatie van hun doelstellingen, het reduceren of voorkomen van fouten en het beschermen van activa. De verschillende casestudy’s vormen de brug tussen de theorie en de dagelijkse praktijk.

 

 

Nieuwe klemtonen

 

Interne organisatiebeheersing is de opvolger van de klassieker Interne controle in de praktijk. In deze opvolger worden een aantal nieuwe klemtonen gelegd:

  • meer nadruk op risicomanagement
  • meer aandacht voor continuïteit
  • kennismaking met de deontologie van ITAA
  • het geheel van schakels binnen een organisatie wordt duidelijker in kaart gebracht
  • meer aandacht voor de rol van IT in alle cycli

Ontdek meer!

Voorbeeldmateriaal

Doorblader het voorbeeldmateriaal

Voorbeeldmateriaal

Extra's op mijnstudiemateriaal.be

Het online lesmateriaal is toegankelijk voor docenten die het handboek als verplicht studiemateriaal voorschrijven aan hun studenten. Vraag jouw code aan via hoger.onderwijs@vanin.be.

PowerPointpresentatie voor de docent

mijnstudiemateriaal.be

Jouw boek op maat?

Het boek bestaat uit vijf delen die, afhankelijk van de noden van de student, kunnen samengesteld worden tot een aangepaste leidraad voor het initiëren en uitvoeren van digitale initiatieven.

kies hoofdstukken uit één of verschillende uitgaven

vul aan met eigen materiaal als je dat wil

een boek op maat kan al vanaf 10 exemplaren

Blend

Herken je deze nog?

Interne organisatie is de opvolger van de klassier Interne controle in de praktijk. De geest van dat boek zal de trouwe gebruiker zeker nog herkennen, maar in deze opvolger werden een aantal nieuwe klemtonen gelegd.

meer nadruk op risicomanagement

het geheel van schakels binnen een organisatie duidelijker in kaart gebracht

Ook interessant voor jou?

Een vraag over ons aanbod?

Stel jouw vraag of maak een afspraak met je accountmanager. We helpen je graag verder!