Zijn er summatieve toetsen beschikbaar in ZOUFFF!?

We bieden toetsen per Mission (= thema) aan. Op dit moment zijn er geen summatieve toetsen voorzien, omdat we heel wat kansen bieden tot permanente evaluatie, maar door ons principe van herhaling krijgen de leerlingen ook heel wat spontane oefenkansen in volgende Missions. Dat laat toe om heel wat kennis te verankeren in het langetermijngeheugen.