Hoe werkt het systeem van automatische remediëring in iDiddit?

Blijken leerlingen minder dan de norm te scoren, dan biedt iDiddit een remediëringstraject aan. Aangezien onze lesblokken, en dus ook de daarbij horende toetsvragen, gekoppeld zijn aan minimum- en leerplandoelen, krijg je eerst een overzicht te zien van de doelen waarop je leerlingen nog moeten oefenen. Op basis daarvan staan er een of meerdere lesblokken klaar als suggestie. Als leerkracht bepaal je zelf of leerlingen die extra oefeningen ook echt toegestuurd krijgen.

 

Klik op de paarse knop ‘Remediëringsvoorstel’ om de opdracht te bekijken. Breng wijzigingen aan indien je dat wenst. Deze module werkt op exact dezelfde manier als ‘Opdrachten’. Je geeft de opdracht een relevante titel, een begin- en einddatum en voegt de nodige instructies toe. Tot slot plan je ze in voor het gewenste aantal leerlingen en klik je op Verzenden. Op de begindatum krijgen de leerlingen in kwestie een melding en kunnen ze starten met hun remediëring.