Leesondersteuning door de insluitende lezer via Bingel Raket

Handig! Vanaf volgend schooljaar is de insluitende lezer van Microsoft beschikbaar via Bingel Raket. Dat betekent dat de functionaliteiten van de insluitende lezer dan al beschikbaar zijn voor teksten uit de taalmethode TALENT via de scanfunctie van Bingel Raket. Teksten uit andere VAN IN-leermiddelen volgen dan snel. Een echte hulp voor leerlingen met een andere thuistaal of voor leerlingen met specifieke leesproblematieken.