Lerarenopleiding lager onderwijs

Vraag je digitale leermiddelen lager onderwijs aan voor de lerarenopleiding


Toekomstige leraren en hun docenten
kunnen toegang aanvragen tot Bingel, het digitale platform voor het lager onderwijs. Alle materialen voor zowel leerlingen als (toekomstige) leraren bij de leermiddelen van VAN IN zijn er dan ter beschikking voor jouw school.

 

Bingel wordt in meer dan 80% van de lagere scholen intensief gebruikt. Het sluit aan bij de leermiddelen van uitgeverij VAN IN maar kan ook bij elke ander leermiddel ingeschakeld worden.

Hoe krijgen studenten en docenten toegang?

Download onderstaande documenten, vul ze in en mail ze naar bingel@vanin.be.
We zorgen voor alle Bingelaccounts en informeren de schoolbeheerder van zodra alles in orde is.

Bestelformulier Excel voor het opladen van docentengegevens Excel voor het opladen van studentengegevens

Toegang voor studenten

Studenten hebben met hun Bingelaccount toegang tot

  1. alle bordboeken: kan gebruikt worden zowel bij lesvoorbereidingen als tijdens de stage op school
  2. alle differentiatiemodules:
  3. Bingel planner: kunnen ze gebruiken om hun lessen voor te bereiden en te plannen. In de
    planner beschikken ze over lesfiches van alle uitgeverijen.

Studenten die het leerlingengedeelte van Bingel willen inzetten tijdens hun stage kunnen dat doen na overleg met hun stageleerkracht. De schoolbeheerder van de stageschool kan de Bingelaccount van de student dan tijdelijk koppelen aan de stageschool, waardoor de student onder meer ook Bingeltaken kan geven en de voortgang van leerlingen kan volgen.

Hoe krijgen studenten toegang?

De toegang tot Bingel kost € 5,00 per student lerarenopleiding lager onderwijs per academiejaar. Indien er gekozen wordt voor toegang tot Bingel, wordt er betaald voor elke student lerarenopleiding lager onderwijs.
Elke student ontvangt automatisch een e-mail met zijn of haar persoonlijke activatiecode en een eenmalige digitale nieuwsbrief met alle informatie over Bingel. De toegang loopt tot de start van het volgende academiejaar.

De onderwijsinstelling ontvangt een totaalfactuur. Individuele studenten in de lerarenopleiding lager onderwijs of studenten die niet verbonden zijn aan een lerarenopleiding lager onderwijs in Vlaanderen kunnen geen Bingeltoegang aanschaffen.

Toegang voor docenten

Ook docenten kunnen hun persoonlijke Bingelaccount aanmaken, waarmee ze dezelfde digitale materialen en toepassingen als hun studenten kunnen gebruiken. Voor docenten is de toegang tot Bingel gratis. Elke docent ontvangt automatisch een e-mail met zijn of haar persoonlijke activatiecode. De toegang loopt tot de start van het volgende academiejaar.