fbpx

Vaardigheden

En zo merk je dat we in een mooie mix van receptieve en productieve vaardigheden stap per stap in een mooie balans woordenschat en grammatica aanbrengen, met als doel om vooral heel communicatief aan de slag te kunnen en de vruchten te plukken van het opbouwende werk.

We gaan er even verder op door.

De verschillende vaardigheden krijgen de nodige aandacht doorheen elke Mission. Op gezette tijden werken we aan receptieve en productieve vaardigheden.

Receptieve vaardigheden

In leerjaar 5 kiezen we ervoor om vooral de luistervaardigheid te trainen. We doen dat aan de hand van luisteroefeningen die, waar mogelijk, opgebouwd zijn uit drie luisterrondes.

Het is belangrijk om het luisterdoel (de opdracht) altijd mee te geven aan de leerlingen voor ze beginnen te luisteren. Doe je dat nadien, dan test je vooral het geheugen van de leerlingen en veel minder hun luistervaardigheid.

Met die luistervaardigheid gaan we uiteraard verder in leerjaar 6, maar op dat moment treedt leesvaardigheid nadrukkelijker op het voorplan.
We zijn ervan overtuigd dat de specificiteit van de Franse klank-tekenkoppeling op dat moment voldoende ingeslepen is om leerlingen in stilte teksten te laten lezen zonder dat ze in hun hoofd een foute uitspraak verbinden aan de woorden die ze zien.

Productieve vaardigheden

Aangezien communicatie voorop staat in de eindtermen, gaat daar de meeste aandacht naar uit.

Zowel in de rubriek ‘Entrainez-vous à parler’ als bij ‘Arrivée’ krijgen de leerlingen de kans om hun mondelinge vaardigheden aan te scherpen.

Het is belangrijk om de structuren die ze daarvoor nodig hebben altijd met hen te overlopen en samen hardop te herhalen voor ze in groep of zelfstandig aan de slag gaan.

Bij schrijven neemt het kopiërend schrijven een grote plaats in, maar we beperken ons daar niet toe. Sowieso zullen de leerlingen altijd de nodige bouwstenen krijgen om te schrijven, zoals de eindtermen dat ook voorschrijven.

Straks komen we hierop terug als we duiden hoe we dat gaan evalueren. Wees gerust: de vijf vaardigheden (luisteren, spreken, mondelingen interactie, lezen en schrijven) vormen de centrale component van de evaluatie.